Startsidan

Två miljoner extra till asfaltering

En hel del gator i Eslövs tätort är i dåligt skick efter vintern. Nu satsar kommunen två miljoner extra på asfaltering.
Kommunfullmäktige i Eslöv behandlade på måndagskvällen en rad ekonomiska frågor. Årsredovisningen för 2010 godkändes.

Det ekonomiska resultatet förra året blev ett överskott på 61,2 miljoner kronor. Av de pengarna avsätts tio miljoner till framtida pensioner.

I årets första ekonomiska prognos redovisas ett överskott på elva miljoner. Även den redovisningen godkändes av fullmäktige.

Fullmäktige tog också beslut om att barn- och familjenämnden får 700 000 kronor till en sommarsatsning för ungdomar och kultur- och fritidsnämnden 100 000 till driften av de nya tennisbanorna.

Kommunfullmäktige godkände en tilläggsbudget för 2011. I den finns två miljoner extra till gatuunderhåll, tre miljoner extra till renovering av Bergagymnasiet, tre miljoner extra till renovering av Munkebo förskola och tre miljoner till inköp av elevdatorer.

Senast ändrad:
2011-05-31

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se