Startsidan

Tre fastigheter får bättre bullerskydd

Tre fastigheter i Sjöholmen ska snarast få bättre bullerskydd. Däremot blir det inte något en kilometer långt plank vid järnvägen.
Miljödomstolen i Växjö har prövat Eslövs kommuns föreläggande om ökat skydd mot tågbuller i Sjöholmen.

Eslövs kommun och länsstyrelsen anser att tågtrafiken har ökad så kraftigt att den ska jämställas med ny verksamhet och att hårdare bullerkrav ska ställas.

Trafikverket anser att tågtrafiken är befintlig verksamhet och att de bullergränser som fastställdes 1997 ska gälla.

Miljödomstolen går på Trafikverkets linje. Domstolen anser också att kostnaden för bullerplank, 20,7 miljoner, inte är rimlig i förhållande till nyttan av det.

Domstolen upphäver därför Eslövs kommuns föreläggande. Men Trafikverket har i sitt inlägg till domstolen lovat att tre fastigheten snarast ska få ökat bullerskydd. Kostnaden är 60 500 kronor.

Senast ändrad:
2011-05-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se