Startsidan

Trappan vid Stora torg i Eslöv ska rivas

Den cirka 500 kvadratmeter stora trappan vid Hotell Stensson i centrala Eslöv ska rivas. Hotellet byggs om till bostadshus.
Ägaren till trappan, Hotellfastigheter i Stockholm, och ägaren till marken, Eslövs kommun, är överens om att trappan ska bort.

- Den har varit ett bekymmer för både fastighetsägaren och kommunen, säger Cecilia Lind. Jag tror inte att särskilt många blir ledsna om den försvinner.

Rivningen av trappan är en del i en förnyelse av hotellfastigheten. I förnyelsen ingår att bygga om hela hotelldelen till bostäder. Hotellverksamheten upphör.

- På sikt vill vi bygga ett nytt hotell, säger fastighetsägaren Sven-Erik Hansson. I Hotell Stensson är det 80-talet rum och 4 800 kvadratmeter. Det går att bygga 80-talet rum på 2 500 kvadratmeter. Läget vid torget är inte optimalt. Vi ska titta på andra platser.

I planerna ingår 36 lägenheter i hotellfastigheten. Det blir allt från tvåor till femmor. Men planerna kan justeras något vid projekteringen. Glastaket över en del av hotellet försvinner och istället blir det en innergård under bar himmel.

Affärerna i husets bottenvåning ska vara kvar. Rivningen av trappan innebär att några av affärerna får en helt annan exponering. Dessutom frigörs cirka 500 kvadratmeter mark mitt i Eslöv.

- Vi ska titta på hur vi ska förändra vårt torg, säger Cecilia Lind.

Närmast ska Eslövs kommun ta fram en ny detaljplan för hotellfastigheten samtidigt som fastighetsägaren inleder projekteringen av ombyggnaden. Lägenheter i huset kan vara inflyttningsklara tidigast hösten nästa år.

Trappan

Hotellfastigheter i Stockholm och Eslövs kommun är överens om att riva trappan vid Stora torg. Från vänster Sven-Erik Hansson, Anders Almér, Cecilia Lind och Henrik Wöhlecke. Foto: Eslövs kommun/Ulf Axelsson

Senast ändrad:
2011-02-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se