Startsidan

Trafikverket vill satsa på Marieholm

Trafikverket vill satsa på en upprustning av Marieholmsbanan mellan Eslöv och Teckomatorp. Verket begär extra pengar från regeringen.
Pågatågstrafik till Marieholm har diskuterats sedan pågatågstrafiken Eslöv-Malmö infördes. Då diskuterades att utöka linjen till Marieholm eftersom tågen hade väntetid i Eslöv.

En satsning på pågatågstrafik Eslöv-Teckomatorp nu kräver en stor upprustning av banan. Region Skåne och Eslövs kommun har redan sagt ja till en satsning.

Nu vill även Trafikverket ha pengar till en upprustning. I en utredning av järnvägens behov de närmaste tio åren föreslår verket att 5,5 miljarder satsas i Skåne och Blekinge.

En av satsningarna är en upprustning av Marieholmsbanan, så att den kan användas både för person- och godstrafik.

Senast ändrad:
2011-08-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se