Startsidan

Träd planteras vid Västergatan

"Västergatans allé" från Västerlånggatan till Husarängen i Eslöv ska förnyas. Kostnaden beräknas till 450 000 kronor.
Träden i allén längs med Västergatan i Eslöv ska ersättas med nya, som är mer anpassade för platsen.

Nuvarande träd, skogslönn, har genom åren beskurits fel och därför drabbats av sjukdom och röta. Några av träden är döda.

Lönnarna kommer att ersättas med pelaravenbok, som genom sin upprättväxande form passar bättre i en trafikmiljö.

Under bokarna planteras perenner och mellan dessa sås gräs. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett klartecken till arbetet.

Senast ändrad:
2011-09-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se