Startsidan

Teknikcollege Mitt i Skåne prövas

Teknikcollege Mitt i Skåne ska prövas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv vill ha en omcertifiering.
Teknikcollege är en nationell kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samarbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Eslövs Teknikcollege Mitt i Skåne certifierades i september 2008. Nu är det dags för en omcertifiering. I den ingår en granskning av bland annat infrastruktur, samverkan med arbetslivet, maskiner och utrustning, ämnesintegration och kvalitetssäkring.

Teknikcollege ger eleverna en attraktiv utbildning som leder till arbete direkt efter gymnasieskolan eller lägger en god grund för vidare studier. De senaste åren har en stor del av eleverna på industriprogrammet erbjudits anställning efter avslutad utbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att ställa sig bakom en ansökan från styrgruppen för Teknikcollege Mitt i Skåne att omcertifiera utbildningen.

Senast ändrad:
2011-06-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se