Startsidan

Taxa för grävning på allmän plats

Eslövs kommun planerar att införa en taxa för grävning på allmän plats. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Miljö och Samhällsbyggnad har redan skärpt bestämmelserna om grävning och återställning av allmän plats. Där ingår bland annat rutiner för besiktning.

Trots skärpta regler kan skador uppstå efter garantitidens utgång. Det handlar om sättningar och sprickor.

För att få ersättning för kostnaden för de reparationerna vill Miljö och Samhällsbyggnad införa en taxa grävning på allmän plats.

Ersättningen ska enligt förslaget vara 64 kronor kvadratmetern för asfalterad körbana, 38 kronor kvadratmetern för stensatt körbana, 35 kronor kvadratmetern för asfalterad gång- och cykelväg och 15 kronor kvadratmetern för cykel- och gångväg med plattor.

Dessutom vill förvaltningen införa en fast ersättning för grävningstillstånd på 2.000 kronor. Kommunfullmäktige ska behandla taxan.

Senast ändrad:
2011-03-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se