Startsidan

Tack för medverkan jubileumshelgen

Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade med stadsfesten, flygdagen och nationaldagsfirandet.
Tre stora arrangemang på lika många dagar krävde en stor arbetsinsats. En rad föreningar och deras medlemmar var engagerade i arrangemangen och många anställda i kommunen medverkade.

— Arrangemangen infriade alla förväntningar och mer därtill, säger Eva Hallberg, ansvarig för jubileumsfirandet. Jag hoppas att alla känner delaktighet i framgången, att vi tillsammans kunde genomföra arrangemangen på ett bra sätt.

Senast ändrad:
2011-06-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se