Startsidan

Stort intresse för seminarium

Intresset är stort för fredagens näringslivsarrangemang i Hotell Stensson. Men det finns enstaka platser kvar.
Näringslivsdagens seminarium inleds klockan 13. Kommunalrådet Cecilia Lind informerar om Eslövs nya vision för näringslivet.

Finansmannen Erik Penser samtalar med Thomas Frostberg om Eslöv-London, vad det inneburit att vara en del av Eslöv och i vilken utsträckning Eslöv finns i Erik Pensers liv idag.

Landshövding Göran Tunhammar ska prata om vikten av städers samarbete för att skapa ett bra näringslivsklimat för regionen och dess invånare.

Sven Landelius, ordförande för ESS, talar om Eslöv-Världen, framtiden tillhör Eslöv — och övriga skånska kommuner som rustar sig inför ESS.

I arrangemanget ingår också en paneldiskussion om Eslövs nya vision för näringslivet. Carina Lövdahl, Inger Kvant, Christina Cederskär och Henric Blomsterberg medverkar.

Seminariet avslutas med att Ingrid Landgren, Procordia, talar om innovation som en framgångsfaktor under rubriken Goda Eslöv.

Därför:Eslöv

Senast ändrad:
2011-08-31

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se