Startsidan

Stort behov av nya Norrevångshallen

Behovet av nya Norrevångshallen med en publik hall och en träningshall är stort. Det förklarar kultur- och fritidsnämnden.
Nya Norrevångshallen ska byggas på den gamla hallens plats. Den publika hallen uppfyller handbollsförbundets minimikrav för damelithandboll. Det blir plats för ungefär tusen åskådare.

Träningshallen ger möjlighet att bättre tillgodose föreningarnas behov av träningstider. Samtidigt påpekar kultur- och fritidsnämnden att tre gymnastiksalar, Byskolans, Östra skolans och Västra skolans, snart försvinner.

Kultur- och fritidsnämnden påpekar också att det är angeläget att inom en snar framtid hitta lösningar för friidrott, karate och brottning. Om lokaler för de verksamheterna fördröjs bör föreningarna kompenseras för merkostnader och intäktsbortfall.

Senast ändrad:
2011-06-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se