Startsidan

Storsatsning ska stoppa översvämningar

Ledningar och dammar för 11,3 miljoner kronor ska skydda Bergagymnasiet i Eslöv mot nya översvämningar.
Bergagymnasiet i Eslöv har de senaste åren drabbats av flera översvämningar. Service och Teknik räknar med att problemen ökar när fler områden öster om skolans asfalteras.

I storsatsningen för att stoppa nya översvämningar ingår nya ledningar vid Ringsjövägen, väster om huvudbyggnaden, runt hela idrottsplatsen och i parkeringen öster om hallen.

Dessutom behövs magasin eller dammar som kan ta emot vatten vid kraftiga regn. Ett planeras väster om fotbollsplanerna och ett öster om konstgräsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu gett klartecken till att satsningen startar.

Senast ändrad:
2011-02-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se