Startsidan

Större förskolor ska ersätta små

Barn och Familj planerar att ersätta sju små förskolor med tre större. Målet är att ge alla barn de bästa förutsättningar att utvecklas så gynnsamt som möjligt.
De förskolor som planeras ska vara "förskolor i framtiden" där barnens kreativitet och förmågor ytterligare ska utvecklas och stimuleras. Större förskolor ger både pedagogiska och organisatoriska fördelar och vinster.

Det förslag, som närmast ska behandlas av barn- och familjenämnden och servicenämnden, innebär tre nya förskolor med sex avdelningar vardera. En ska byggas på Bäckdalaområdet, en på Ekenäsområdet och en i befintliga lokaler vid Bergagymnasiet.

De sju förskolor, med två avdelningar vardera, som på sikt ska fasas ut är Nunnebo, Jonasbo, Åkerbo, Trollet, Skogsgläntan, Ekebo och Skyttebo. Förändringarna ska enligt planerna genomföras under perioden 2011-2014.

Beslut om förändringarna ska tas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-04-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se