Startsidan

Stor ombyggnad av Stadshuset

Modernare foajé och fler arbetsrum ingår i en planerad ombyggnad av Stadshuset i Eslöv. Kostnaden beräknas till 2,5 miljoner kronor.
I Eslövs kommuns investeringsplan för 2013 finns 8,4 miljoner till en ombyggnad av Stadshuset. Servicenämnden vill nu genomföra en del av ombyggnaden redan i år.

En anledning till att nämnden vill ha en tidigareläggning är att det behövs fler arbetsrum. Gymnasie- och vuxenutbildning har nyligen flyttat in i Stadshuset.

En ombyggnad av den gamla IT-avdelningen i flygeln vid Trehäradsvägen kan ge fler arbetsplatser och nytt konferensrum.

Dessutom finns ett gammalt önskemål om att modernisera Stadshusets foajé. Den ska bli mer välkomnande och få en bättre funktion.

I den satsningen ingår bättre belysning, tydliga områden för information och ombyggnad av trappan till andra våningen. Det ska bli enklare och smidigare för besökare.

Förslaget om ombyggnad i år ska behandlas av fullmäktige.

Senast ändrad:
2011-05-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se