Startsidan

Storgatan i Marieholm blir smalare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått igångsättningstillstånd för en första ombyggnad av Storgatan i Marieholm. Gatan ska bli smalare.
Storgatan i Marieholm var den stora gatan med mycket genomfartstrafik. När trafiken på gatan minskade ökade hastigheterna och krav har framförts på åtgärder.

De åtgärder som nu ska genomföras innebär avsmalning av körbanan och bredare trottoarer. I första etappen gäller det mellan Östergatan och Kungsgatan.

Kostnaderna för att bygga om den delen beräknas till 1 233 000 kronor och pengar finns i årets budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett klartecken till att arbetet genomförs.

Senast ändrad:
2011-05-27

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se