Startsidan

Start för arbetet med budget 2012

Eslövs kommun har inlett arbetet med nästa års budget. Inga direkta sparåtgärder planeras. Utrymmet för nya satsningar är inte stort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick på tisdagen en presentation av förutsättningarna för budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014.

Presentationen var starten för budgetarbetet. Närmast ska kommunledningen träffa representanter för samtliga nämnder och styrelser för att få en presentation av olika önskemål.

Eslövs inkomster ökar. Men en stor del av ökningen nästa år går till att täcka inflation, löneökningar, volymökningar och driftskostnader för planerade satsningar.

- Utrymmet för kvalitetsförbättringar är inte stort, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Men vi planerar inte några sparåtgärder.

Budget 2012 ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober eller november.

Senast ändrad:
2011-04-27

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se