Startsidan

Snart premiär för ny hemsida

Snart får Eslövs kommun en ny hemsida. Ombyggnaden av kommunens hemsida har pågått i ett par veckor innebär att det på vissa nyhetssidor i den nuvarande hemsidan saknas information.
Under ombyggnadstiden har också publiceringen, förutom på startsidan, stoppats. Detta innebär att inga sidor har kunnat uppdateras sedan i början av förra veckan. Den uppmärksamme läsaren har säkert också observerat att sidorna på den nuvarande hemsidan i vissa delar också har fått ett nytt typsnitt. Även detta är en anpassning till den nya hemsidan.

Vägleda besökaren rätt 
Ett helt nytt upplägg för hemsidan är att du som besökare kan välja om du besöker webbplatsen som Medborgare, Företagare eller Besökare. Det kommer också att finnas en särskilt ingång för den som vill utföra tjänster på hemsidan, såsom att ansöka om bygglov. Förhoppningen med det nya upplägget är att hemsidan på detta sätt redan från början ska vägleda besökaren rätt.

Enklare struktur 
Med den nya hemsidan ska det bli lättare för kommuninvånare och besökare att hitt den information de söker och även utföra tjänster på kommunens webbplats. Målsättningen med den nya hemsidan är att den överhuvudtaget ska erbjuda mer service. En del av den gamla informationen har tagits bort och ersatts med en enklare struktur och ett färre antal sidor.

Måndagen den 17 oktober beräknas premiären för kommunens nya hemsida.

Senast ändrad:
2011-10-12

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se