Startsidan

Skånetrafiken vill bromsa utbyggnad

Skånetrafiken vill bromsa utbyggnaden av Löberöd. Men en planerad utbyggnad vid Hörbyvägen kan accepteras.
Miljö och Samhällsbyggnad har skickat ut ett förslag till ny detaljplan för en del av det tidigare stationsområdet i Löberöd.

Området är på cirka 2 500 kvadratmeter. På området finns ett äldre hus, som ska bevaras. I övrigt kan nya bostäder byggas.

Skånetrafiken förklarar i ett yttrande att utbyggnaden av bostäder bör i första hand koncentreras till stationsnära lägen och stråk med stark eller medelstark kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i Löberöd utgörs av svag trafik och det är därför olämpligt med större utbyggnader här, fortsätter Skånetrafiken.

Kollektivtrafiken utgör inte ett tillräckligt attraktivt alternativ till den egna bilen, vilket med stor sannolikhet leder till ett stort bilberoende.

Samtidigt förklarar Skånetrafiken att den planerade utbyggnaden är begränsad och kan ur den synvinkeln anses acceptabel.

Senast ändrad:
2011-10-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se