Startsidan

Sex ungdomar åker till Nairobi i Kenya

Sex ungdomar, tre politiker och två tjänstemän åker i mitten av november till Nairobi i Kenya för att fira barnens mötesplats där.
För tio år sedan fick Globträdet uppdraget av FN i Nairobi att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området. Mötesplatsen är ett stort acaciaträd.

Under de tio år som gått har flera städer runt Victoriasjön fått Children´s Meeting Place vid ett träd nära stadshuset. Barnens Mötesplats finns också i flera svenska kommuner.

Den 19 november firas tioårsjubileum i Nairobi med seminarier, studiebesök, trädplantering med mera.

Barn och ungdomar som turnerade med My Life i Sverige i våras och bland annat besökte Eslöv guidar i sin hembygd i slummen.

15 personer från Eslöv deltar i jubileumsfirandet. Elva av dessa, tre politiker, två tjänstemän och sex ungdomar reser som representanter för Eslövs kommun.

Under det åtta dagar långa besöket i Kenya ska Eslövs representanter också åka på safari i Massal Mara nationalpark.

De ungdomar som deltar är Elin Söderblom, Ekenäs, Oliver Persson, Norrevång, Matilda Persson, Ölycke, Erik Brandt, Källeberg, Amanda Koziol, Berga och Erika Dahlberg, Berga.

Dessutom deltar kommunstyrelsens presidium, Cecilia Lind, Henrik Wöhlecke och Annette Linander samt tjänstemännen Eva Hallberg och Magnus Månsson.

Kenya

14 av de 15 deltagarna i resan till Nairobi i Kenya. Elva av deltagarna, bland annat sex ungdomar, representerar kommunen. Foto: Ulf Axelsson/Eslövs kommun

Senast ändrad:
2011-09-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se