Startsidan

Samråd om plan för hotellfastighet

En ny detaljplan för hotellfastigheten Köpmannen 11 i centrala Eslöv skickas ut för samråd. Planen tillåter bostäder i fastigheten.
I nuvarande plan ingår att det ska vara hotell och affärer i fastigheten. Ägaren vill att planen ändras, så att även bostäder medges.

Det förslag som nu skickas ut för samråd innebär att bottenvåningen ska användas för publika verksamheter, till exempel affärer.

Övriga våningar får enligt förslaget innehålla både bostäder och hotell. I förslaget ingår också att parkering ska ske på tomtmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa ja till samråd med sju röster mot fyra. Centerpartiet och folkpartiet ville ha en miljökonsekvensbeskrivning.

Senast ändrad:
2011-08-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se