Startsidan

Samråd om plan Flyinge-Gårdstånga

Eslövs kommun vill ha mark för rejäla utbyggnader av Flyinge och Gårdstånga. Ett planförslag är nu klart för samråd.
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Flyinge och Gårdstånga inleddes förra året. Ett första förslag presenterades i maj.

Kommunstyrelsen förklarade då att Gårdstånga-Flyinge är ett av de absolut viktigaste utbyggnadsområdena i kommunen.

Styrelsen ville därför att större utbyggnadsmöjligheter i hela området skulle prövas och redovisas i planförslaget.

I det förslag som nu tagits fram redovisas fler och större utbyggnadsområden i Gårdstånga. Om alla kan utnyttjas får orten cirka 2000 invånare.

Men utbyggnaden kan begränsas av översvämningsrisker, hänsyn till kulturmiljö och landskapsbild.

— Gårdstånga har bäst potential sett till kommunikationer, säger kommunalrådet Cecilia Lind.

Det nya förslaget innehöll ingen ökad utbyggnad av Flyinge. Därför kompletterades arbetsutskottet förslaget med både små och större utbyggnadsområden.

Det handlar om små områden i den södra delen av Flyinge och lite större områden i den norra och nordvästra delen.

Den planerade utbyggnaden innebär att folkmängden i Flyinge kan öka till omkring 2000 personer.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Senast ändrad:
2011-10-12

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se