Startsidan

Samråd om ny järnväg vid Örtofta

Drygt två kilometer järnväg kan byggas mellan Dammstorp och Örtofta. Spåren är en del av satsningen på ett kraftvärmeverk.
Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB planerar att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Örtofta. En del av bränslet till anläggningen ska transporteras på järnväg.

Trafikverket och Lunds Energi har nu tagit fram ett förslag till spåranslutning för kraftvärmeverket. Totalt handlar det om mellan två och tre kilometer järnväg.

Kraftvärmeverkets spår ansluts till stambanan vid Dammstorp, där det redan finns en teknisk station med spår mellan stambanans båda spår.

Första delen av anslutningsspåret blir ett 700 meter långt enkelspår. Därefter byggs ett 700 meter långt dubbelspår, där lok kan byta ände på tågen.

De spåren byggs i direkt anslutning till södra stambanan. Dessutom ska ett spår byggas på kraftvärmeverkets område.

Samråd om spåranslutningen genomförs till den 2 september. De som blir berörda men även allmänhet, myndigheter och andra intressenter får yttra sig.

Efter samrådet kommer ett förslag till järnvägsplan att tas fram. Även det förslaget kommer att ställas ut.

Målsättningen är att arbetet med spåranslutningen ska starta nästa år.

Senast ändrad:
2011-07-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se