Startsidan

Sammanträde i barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden i Eslöv sammanträder onsdagen den 19 oktober i förskolan Kunskapshuset.
Nämnden ska bland annat behandla tillsynen av fristående förskolor, kostpolicy i Eslövs kommun, brukarenkät i förskolan och barns rätt till en trygg uppväxt.

Kallelse till Barn- och Familjenämnden onsdagen den 19 oktoberPDF (pdf, 37 kB)

Ta del av samtliga handlingar till respektive ärende

Dagordning 111019PDF (pdf, 32.8 kB)

2 Tillsynsrapport gällande fristående fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 107.5 kB)

2 Tillsynsrapport komplPDF (pdf, 37.8 kB)

3 Föräldraenkät förskolanPDF (pdf, 118.6 kB)

3 Missiv Föräldraenkät förskolan PDF (pdf, 50.3 kB)

4 Ärende kostpolicy 20111004PDF (pdf, 37.1 kB)

5 Motion Barns rätt till en trygg uppväxtPDF (pdf, 53.3 kB)

6 Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågorPDF (pdf, 51.2 kB)

6 Missiv - Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågorPDF (pdf, 398.9 kB)

7 Förändringar i internhyressystemetPDF (pdf, 3.2 MB)

7 Yttrande över förslag i förändringar i internhyressystemetPDF (pdf, 22 kB)

8 Missiv - Revisionens granskningPDF (pdf, 37.3 kB)

8 Svar revisionens granskning i kränkande särbehandling 20111104PDF (pdf, 42.8 kB)

9 Månadsprapport septemberPDF (pdf, 27.4 kB)

9 Personalrapport septemberPDF (pdf, 5.1 kB)

10 Komplettering av delegationsordning PDF (pdf, 37 kB)

14 Beslut att ej inleda utredningPDF (pdf, 340.8 kB)

14 Delegationsbeslut ekonomiPDF (pdf, 678.8 kB)

14 Delegationsbeslut utredning och behandlingPDF (pdf, 1.3 MB)

14 Redovisning av delegationsbeslut 111019PDF (pdf, 29.5 kB)

14 Utredning- och behandlingsbeslutPDF (pdf, 210.6 kB)

15 Redovisning av meddelanden 111019PDF (pdf, 26.8 kB)

Senast ändrad:
2011-10-13

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se