Startsidan

Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tisdagen den 25 oktober klockan 14.00.
Sammanträdet hålls i Johan Renck, andra våningen i Stadshuset, Eslöv.

Utdrag ur kallelse/dagordning

Val av protokolljusterare

1. Krisövningsinformation.

2. Upplåtelse av mark inför framtida försäljning för en del av Holmby 6.3 i Eslövs kommun.
KS.2011.0465

3. Budget 2012 samt flerårsplan.
KS.2011.171

4. Intern kontroll 2011.
KS.2011.0080

5. Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
KS.2011.0454

Ta del av samtliga handlingar till respektive ärende

2a Upplåtelse av mark inför framtida försäljning för en del av Holmby 6.3; förslag till beslutPDF (pdf, 62.7 kB)

2b Kartskiss, del av Holmby 6.3PDF (pdf, 576.8 kB)

3a Budget 2012 samt flerårsplan-Kommunledningskontoret; förslag till beslutPDF (pdf, 57.8 kB)

3b Budget 2012 samt flerårsplanPDF (pdf, 77 kB)

4a Intern kontroll-Webbdiariet; förslag till beslutPDF (pdf, 63.3 kB)

5a Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunledningskontoret (37444)_TMPPDF (pdf, 57.8 kB)

Kallelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-25PDF (pdf, 70.3 kB)

Senast ändrad:
2011-10-19

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se