Startsidan

Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tisdagen den 11 oktober klockan 14.00.  Bland annat behandlar utskottet ombyggnaden av Flyingeskolan.
Sammanträdet hålls i Johan Renck, andra våningen i Stadshuset, Eslöv.

Utdrag ur kallelse/dagordning

Val av protokolljusterare

1. Uppdatering av sociala ekonomier projektet

2. Samråd avseende fördjupad översiktsplan för Flyinge Gårdstånga
KS.2010.306

3. Ombyggnad av Flyingeskolan
KS.2011.0371

4. Köp del av fastigheten Eslöv Harlösa 15:7
KS.2011.441

Ta del av samtliga handlingar till respektive ärende

2a Miljö och Samhällsbyggnads tjänsteskrivelsePDF (pdf, 478.8 kB)

2b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 333.1 kB)

2c SamrådsredogörelsePDF (pdf, 7.5 MB)

2d Fördjupning samrådshandlingPDF (pdf, 16.8 MB)

2e MKB tillhörande fördjupning Flyinge GårdstångaPDF (pdf, 4.6 MB)

2f SkissPDF (pdf, 2.2 MB)

2g Kommunledningskontorets förslag till beslutPDF (pdf, 492.5 kB)

2h Kommunstyrelsens protokoll §89 2011 PDF (pdf, 58.7 kB)

3a Barn- och familjenämndens beslut § 93, 2011PDF (pdf, 186.8 kB)

3b Servicenämndens beslut § 82, 2011PDF (pdf, 298.1 kB)

3c Kommunledningskontorets förslag till beslutPDF (pdf, 56.3 kB)

4a Karta Harlösa 15.7PDF (pdf, 135.9 kB)

4b Karta Åkervägen i HarlösaPDF (pdf, 205.6 kB)

4c KöpeavtalPDF (pdf, 45.5 kB)

4d Kommunledningskontorets förslag till beslutPDF (pdf, 154.2 kB)

Kallelse ksau 2011-10-11PDF (pdf, 72.9 kB)

Senast ändrad:
2011-10-10

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se