Startsidan

Samgående med VA Syd inriktning

Eslövs kommun har inriktningen att den kommunala vatten- och avloppsverksamheten ska bli en del av VA-syd från och med 2012.
Fullmäktige godkände inriktningsförslaget efter en livlig debatt. Men det var nära att minoriteten fått igenom en återremiss. En enda röst saknades för det.

De partier som kritiserade förslaget efterlyste alternativ till ett samarbete med Malmö, Lund och Burlöv. De ansåg också att det fanns oklarheter angående de ekonomiska konsekvenserna av ett samgående.

- Förslaget innebär att vi ska ha verksamheten tillsammans med två väldigt starka kommuner, sa Cecilia Lind. Malmö och Lund är loket som drar i det här området. Samverkan behövs i kunskapsintensiva branscher.

- Det handlar om ett inriktningsbeslut, sa Henrik Wöhlecke. Ärendet kommer tillbaka till fullmäktige i juni månad. Det finns tid att ge svar på de frågor som ställs.

Omröstningen om återremiss slutade 32-16 och en nerlagd. För en minoritetsåterremiss krävdes 17 röster. Fullmäktige godkände därefter inriktningsbeslutet.

Senast ändrad:
2011-04-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se