Startsidan

Sallius Gymnasiet kan bli Kunskapshuset

Sallius Gymnasiet vid Östergatan 15 i Eslöv kan bli Kunskapshuset. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att namnet ändras.
Gymnasieutbildningen i Eslöv har under de senaste åren koncentrerats till Bergagymnasiet. I Sallius Gymnasiet finns bara restaurang- och livsmedelsutbildningen kvar.

I Sallius Gymnasiets lokaler finns numera yrkeshögskolans utbildningar, uppdragsutbildningar, grund- och gymnasieutbildning för vuxna och svenska för invandrare.

En arbetsgrupp med anställda anser att namnet Kunskapshuset bättre speglar uppdragen och den verksamhet som bedrivs i huset.

Ett problem kan vara att det redan finns ett Kunskapshuset, vid Gasverksgatan. Men det huset ska byggas om till förskola/skola och även där kan det bli en namnändring.

Gymnasie- och vuxenutbildningen föreslår nu kultur- och fritidsnämnden att fastigheten Östergatan 15 ska vara Kunskapshuset.

Senast ändrad:
2011-03-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se