Startsidan

Risk för missfärgat vatten i Flyinge 

Dricksvattnet i Flyinge kan vara missfärgat under måndagen på grund av arbeten vid vattenverket och spolning av ledningar.
Anledningen till arbetena är problem med vattenverkets filter. Medan arbetet pågår kommer inte allt vatten att genomgå avhärdning.

Vattnet kan se vitt ut, men det är inte farligt att använda det. Fällningen i vattnet beror på att det har en annan hårdhet än i vanliga fall.

För att öka omsättningen och minska effekterna av störningen kommer delar av ledningsnätet att spolas under dagen.

I samband med spolningen kan vattnet vara missfärgat. Då bör abonnenterna undvika att tvätta, eftersom det finns risk för missfärgning.

Senast ändrad:
2011-07-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se