Startsidan

Ringsjövägen avstängd för biltrafik

Ringsjövägen är avstängd strax väster om Vikhemsvägen till och med klockan 16.00 den 22 september. Trafiken leds via Vikhemsvägen-Per Håkanssons väg-Verkstadsvägen-Trehäradsvägen-Kvarngatan, följ orange vägvisning. Arbetet kommer att medföra att hållplatsen Berga på stadbusslinje 1 utgår.
Bussresenärer hänvisas till hållplats Bergavägen. Hållplats Bergaskolan på regionbusslinjerna 157, 436 och 474 kommer från och med torsdag att hänvisas till en tillfällig hållplats på Per Håkanssons väg strax öster om Verkstadsvägen.
 
Avstägningen på Ringsjövägen beror på ett akut vägarbete som utförs av BCA på uppdrag av Eslöv kommun.
 

Senast ändrad:
2011-09-20

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se