Startsidan

Rädda liv med trimmad häck

Säker trafik i våra bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. För att undvika att människor skadas i onödan är det viktigt att se till att växtligheten på den egna tomten inte skymmer.
I plan- och bygglagen står det att "Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och
för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas".

Ja, det är mycket som växer så det knakar nu under sommaren. Ett riktmärke är att häck och buskar bör klippas så att de håller sig inom den egna tomten. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Fler tips och råd som kan rädda liv från Miljö och SamhällsbyggnadPDF (pdf, 166.5 kB)

Senast ändrad:
2011-07-14

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se