Startsidan

Protester mot bostäder i centrum

Planerna på bostäder i kvarteren Örnen och Fasanen vid Ystadvägen, norr om Trehäradsvägen i Eslöv, får en del kritik.
En av grannarna, Dr PersFood, förklarar att bostadsbyggnation enligt planprogrammet kommer i direkt konflikt med företagets skyddsområde, som är prövat och fastställt av länsstyrelsen.

Vi motsätter oss bestämt att bostadsbyggnation kommer till stånd inom en skyddszon på 200 meter från vår tomt. Vi tycker att planprogram för bostäder inom vår skyddszon ger uttryck för en avsaknad av respekt för företaget och dess långsiktiga investeringar.

Trafikverket förklarar att ny bebyggelse inte bör placeras inom 30 meter från närmsta järnvägsspår. 30 meter tillåter en tvärställd järnvägsvagn inklusive utrymme för evakuering och tillgänglighet för utryckningsinsatser.

Verket påpekar också att tillkommande bostadsbebyggelse ska klara gällande riktvärden för buller från järnvägs- och vägtrafiken. Bulleråtgärder ska dimensionerad utifrån prognostiserad framtida trafik.

Boende i området efterlyser fler grönområden och är kritiska mot höga bostadshus. Ett förslag är att den norra delen blir ett grönområde, kanske med en vattenspegel. Området har redan den största rödboken och förmodligen den högsta granen i Eslöv, heter det i yttrandet.

Senast ändrad:
2011-01-31

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se