Startsidan

Privatpersoner vill ha större skyddszon

500 meter är inte ett tillräckligt skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bostad. Det anser flera privatpersoner.
Nära 100 privatpersoner har skrivit yttranden eller skrivit på namnlistor om nya riktlinjer för vindkraften i Eslövs kommun.

35 personer har skrivit på en namnlista mot fler vindkraftverk vid Reslöv och 12 personer mot fler vindkraftverk vid Örtofta-Viderup.

I nuvarande riktlinjer för vindkraft ingår att det ska vara tre-fem kilometer mellan grupper av vindkraftverk. I det nya förslaget finns ingen sådan gräns.

Flera privatpersoner har reagerat mot att avståndet mellan grupper tagits bort. De vill ha kvar regeln så att gårdar och byar inte upplever att de är omringade av vindkraftverk.

Ett annat återkommande ämne i yttranden från privatpersoner är avståndet mellan vindkraftverk och bostadshus.

Flera anser att 500 meter inte är tillräckligt. I ett par yttranden föreslås att skyddszonen ska vara sex gånger vindkraftverkets totala höjd för att bullergränsen ska klaras.

I ett par yttranden framförs att två planerade vindkraftsområden vid Harlösa ska strykas. Motiveringen är att de finns inom "Fågelriket".

Alla privatpersoner som yttrat sig är inte kritiska. Flera är positiva till en fortsatt utbyggnad och några vill ha vindkraftverk på egen mark.

Senast ändrad:
2011-04-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se