Startsidan

Popplarna på Joel Sallius plats fälls

Poppelglansvingen har allvarligt skadat de stora träden på Joel Sallius plats. Fällningsarbetet startat den 7 juni.
Eslövs kommun har tidigare tvingats fälla några av de stora träden på Joel Sallius plats framför Medborgarhuset.

Nu kommer de resterande tre popplarna att fällas. Poppelglansvingen har gjort stora angrepp på de träd som finns kvar.

Som en följd av angreppen är träden kraftigt angripna av röta. De måste fällas av säkerhetsskäl och arbetet startar den 7 juni.

I samband med fällningen blir det en del störningar i trafiken. Gatan framför Medborgarhuset och en del av Södergatan måste stängas för trafik.

Poppelglansvingen

De sista popplarna vid Medborgarhuset i Eslöv måste fällas efter angrepp av poppelglansvingen. Foto: Eslövs kommun/Allan Lickander

Senast ändrad:
2011-06-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se