Startsidan

Politiker vill ha större utbyggnad

Kommunstyrelsen i Eslöv är inte nöjd med förslaget till översiktsplan för Gårdstånga och Flyinge. Politikerna vill ha en större utbyggnad.
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Getinge, Gårdstånga och Flyinge har pågått i ett par år. Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presenterat ett förslag för samråd.

En enig kommunstyrelse beslöt på tisdagen att skicka tillbaka förslaget till Miljö och Samhällsbyggnad för kompletteringar.

Kommunstyrelsen anser att förslaget innehåller för få utbyggnadsområden i både Gårdstånga och Flyinge.

— En del utbyggnadsområden har krympts och en del av de områden som fanns med i programmet för planarbetet har tagits bort, säger kommunalrådet Cecilia Lind.

Det gäller bland annat ett område i anslutning till E22 och ett område intill väg 104 mellan Gårdstånga och Flyinge.

— Det går inte att lägga till områden efteråt, säger Cecilia Lind. Det är bättre att de finns med i samrådet och tas bort senare, om det visar sig att de inte kan användas.

Kommunstyrelsen förklarar att fler utbyggnadsytor bör prövas i hela området och att förslaget ska omfatta fler ytor på båda sidor om väg 104 mellan Gårdstånga och Flyinge.

Senast ändrad:
2011-06-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se