Startsidan

Politiker stoppar förslag om förskolor

Sju mindre förskolor i Eslöv ska inte ersättas av tre större. Politikerna säger nej till hela förslaget.
Ett förslag om stora förändringar av förskoleverksamheten i Eslöv presenterades för ett par veckor sedan.

I förslaget ingick att tre nya förskolor, alla med sex avdelningar, skulle byggas. Det var en vid Berga, en i Skytteskogen och en på Bäckdala.

Förskolorna skulle ge nya platser men även ersätta sju små förskolor, Åkerbo, Nunnebo, Skyttebo, Jonasbo, Ekebo, Trollet och Skogsgläntan.

Men nu stoppar politikerna hela förslaget. Socialdemokraterna och Moderaterna, som har majoritet, säger nej och även andra partier är emot förslaget.

Motiveringen till att utredningen stoppas helt är att den inte uppfyller kravet att verksamheten ska bedrivas på bästa sätt för barnen.

Formellt är det barn- och familjenämnden som tar beslut om utredningen.

Senast ändrad:
2011-04-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se