Startsidan

Politiker ska diskutera större förskolor

Barn och Familjs förslag att sju mindre förskolor ska ersättas av tre större ska diskuteras i de politiska partierna och grupperna.
I förslaget ingår tre nya förskolor med sex avdelningar vardera. Förslagen är att Berga Teknikcentrum ska byggas om till förskola samt att nya förskolor byggs på Bäckdala och i Skytteskogen.

Förskolorna ska ge nya platser men även ersätta sju små förskolor, Åkerbo, Nunnebo, Skyttebo, Jonasbo, Ekebo, Trollet och Skogsgläntan, alla i Eslöv. De förskolorna har vardera två avdelningar.

En stor del av ärendet utgick vid servicenämndens sammanträde på onsdagen. Anledningen är att förslaget ska diskuteras i de politiska partierna och grupperna innan det behandlas av nämnderna.

Servicenämnden tog beslut om att begära igångsättningstillstånd för bygglovsansökan för Ekenäsgårdens förskola i Skytteskogen. Ekenäsgården ska rivas när Västra skolans gymnastiksal byggts om till matsal.

Senast ändrad:
2011-04-07

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se