Startsidan

Plats för 20-talet nya vindkraftverk

20-talet nya vindkraftverk kan byggas i Eslövs kommun. Dessutom kan äldre verk ersättas av nya med högre effekt.
Det framgår av ett första förslag till nya riktlinjer för vindkraftverk i Eslövs kommun. Närmast ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta beslut om förslaget ska skickas ut för samråd.

Eslöv är en av landets främsta vindkraftskommuner. Den installerade effekten uppgår till 60 megawatt, vilket ger Eslöv en tredjeplats i landet.

Vindkraften täcker drygt 40 procent av Eslövs elförbrukning. Den totala förbrukningen är 278 gigawattimmar och vindkraftens årsproduktion 114 gigawattimmar.

I förslaget till nya riktlinjer redovisas 26 områden i kommunen som är lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraft. För mindre lämpliga områden krävs särskilda utredningar.

I Eslövs kommun finns för närvarande 48 vindkraftverk. Med de riktlinjer som nu föreslås kan det bli totalt 70-talet verk i kommunen.

En generationsväxling kan också ge en kraftig ökning av den installerade effekten. Hälften av de vindkraftverk som finns i kommunen har en effekt på under en megawatt.

Om äldre och mindre verk ersätts med moderna och större verk kan årsproduktionen öka med drygt 60 procent.

Senast ändrad:
2011-01-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se