Startsidan

Plan för hotell vid Medborgarhuset

Ett hotell kan byggas på Joel Sallius plats vid Medborgarhuset i Eslöv. Miljö och samhällsbyggnad ska ta fram en detaljplan.
Hotellfrågan blev aktuell när ägaren till Stenssonfastigheten begärde att få bygga om hotelldelen till bostadshus.

Möjligheterna att bygga ett nytt hotell har diskuterats och den plats som nu föreslås är Joel Sallius plats vid Medborgarhuset.

I gällande plan är platsen utmärkt som mindre plantering. Men i en plan från 1927 var området reserverat för offentliga byggnader.

Arkitekt Mats Edström har gjort skisser på hur en hotellfastighet på området kan utformas. Ett hotell har ritats på områdets norra del.

— I det förslaget ingår ett hotell på 3 000 kvadratmeter med 77 rum och frukostmatsal, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Hotellet kommunicerar med Medborgarhuset.

— Det är en väldigt tilltalande skiss, fortsätter Cecilia Lind. Vi tror att det kan bli en riktig pärla. Dessutom skulle det vidga centrum.

Ägare till marken är Eslövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har enhälligt beslutat att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan som medger hotell på den aktuella platsen.

Arbetet med detaljplanen beräknas ta drygt ett år.

Hotell

Arkitekt Mats Edström har gjort skisser på hur en hotellfastighet ska kunna se ut vid Joel Sallius plats vid Medborgarhuset. Nu ska en detaljplan över området tas fram.

Senast ändrad:
2011-06-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se