Startsidan

Överskott på 15 miljoner i prognos

Eslövs kommun räknar med ett överskott på 15 miljoner under 2011. Både inkomster och utgifter ökar jämfört med budgeten.
I budgeten för 2011 har Eslövs kommun räknat med att skatteintäkter och generella statsbidrag ska ge 1 391 miljoner kronor.

Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting visar att intäkterna kan bli 1 417 miljoner kronor.

Samtidigt som intäkterna har ökat så har även utgifterna ökat. I delårsrapporten för årets sju första månader räknar nämnder och styrelser med ett underskott på 17 miljoner.

Senast ändrad:
2011-10-06

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se