Startsidan

Överklagar nej till bygglov för villa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nej till bygglov för en villa på Bäckdala-området i Eslöv överklagas till länsstyrelsen.
Byggrätten på Bäckdala-området är 25 procent av tomtens yta. En tomtägare ansökte om att få bygga på 27,3 procent av ytan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan om bygglov. Detaljplanen för området är relativt ny och nämnden ville inte medge avsteg från den.

Tomtägaren överklagar nu beslutet hos länsstyrelsen och begär att få bygglov trots att den planerade villan överskrider byggrätten med 5,25 kvadratmeter.

Vår avsikt är att uppföra ett hus med högt ställda krav på miljömässigt tänkande, ekologisk utformning och minimal energiåtgång för uppvärmning och drift, heter det i överklagandet.

Väggarnas tjocklek blir 40 centimeter. Det motsvarar de i vår ansökan överskridande 5,25 kvadratmeterna. Det måste anses förenligt med planen att bygga energimässigt sparsamt.

Tomtägaren påpekar också att den aktuella tomten är den minsta på området och att byggrätten innebär en kraftigare inskränkning än på övriga tomter.

Senast ändrad:
2011-06-07

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se