Startsidan

Överdomstol prövar inte bullerplank

Mark- och miljööverdomstolen prövar inte miljödomstolens nej till bullerplank vid järnvägen i Stehag.
En fem år lång kamp för bullerdämpande åtgärder är därmed över. Efter flera klagomål från boende i Stehag fick dåvarande Banverket 2008 ett föreläggande från Eslövs kommun att vidta åtgärder mot bullret från tågtrafiken.

Trafikverket överklagade men länsstyrelsen gick på kommunens linje. Trafikverket överklagade igen och tidigare i år upphävde miljödomstolen föreläggandet.

Nyttan av bullerplank längs järnvägen står inte i proportion till den mycket höga kostnaden, 42,5 miljoner kronor, ansåg miljödomstolen och upphävde Eslövs kommuns beslut.

Eslövs kommun överklagade det beslutet till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har nu meddelat att den efter genomgång av utredningen i målet kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolens nej till prövning innebär att miljödomstolens avgörande står fast.

Senast ändrad:
2011-06-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se