Startsidan

Önskemål om fler förbindelser öst-väst

Fler förbindelser mellan västra och östra Eslöv, över eller under järnvägen, är ett återkommande önskemål i yttranden över programmet Öster om järnvägen.
Kontakten mellan östra och västra sidan av järnvägen är a och o, skriver Regionmuseet i Kristianstad. Det måste finnas bra undergångar som är trygga och trevliga att använda alla dygnets timmar. Finns det underlag, gärna med vettiga verksamheter under marken som i T-centralen.

Vi behöver minst en ytterligare väg över/under järnvägen för gång- och cykeltrafik, skriver centerpartiet. Vi ser gärna att man med Lund som förebild bygger en övergång med nedgångar till de olika plattformarna. Med de förlängda plattformarna kan den placeras nära Medborgarhuset.

Närheten till järnvägen och centrum är viktigt för att kunna utnyttja kollektivtrafiken och få en miljövänlig pendling, skriver moderaterna. Det finns nu ett gyllene tillfälle att försöka bryta den barriär som järnvägen blivit. Fler under- eller övergångar som passerar järnvägen och knyter samman de båda sidorna på ett naturligt sätt kan komma att behövas.

Flera privatpersoner har också framfört önskemål om fler förbindelser, främst i den södra delen av stationsområdet.

Senast ändrad:
2011-01-12

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se