Startsidan

Omröstning om plan för hotellfastighet

Bostäder i hotellfastigheten i centrala Eslöv ska prövas genom enkelt planförfarande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa ja med sju röster mot fyra.
Ägaren till hotellfastigheten har ansökt om att detaljplanen ska kompletteras för att även medge bostäder.

Nuvarande plan medger hotell samt affärslokaler i bottenvåningen. Tidigare har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sagt ja till en ny plan.

Vid onsdagens sammanträde diskuterades om ändringen kan genomföras med enkelt planförfarande. Det innebär snabbare handläggning.

Majoriteten i nämnden sa ja till att detaljplanearbetet ska påbörjas med enkelt planförfarande. Centerpartiet, folkpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog också beslut om att ta fram en ny detaljplan för Joel Sallius plats vid Medborgarhuset.

Ett mindre hotell på platsen skulle kunna utgöra ett tillskott även till stadsbilden, heter det i underlaget. Beslutet om den planen var enhälligt.

Senast ändrad:
2011-06-16

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se