Startsidan

Omröstning om avtal med VA Syd

Eslövs vatten- och avloppsverksamhet blir en del av VA Syd vid årsskiftet. Men politikerna är inte överens.
Kommunfullmäktige i Eslöv tog i april ett inriktningsbeslut att Eslöv ska ingå i VA Syd. Där ingår redan Malmö, Lund och Burlöv.

Ett förslag till samverkansavtal har nu tagits fram. Det innebär att Eslövs vatten- och avloppsverksamhet blir en del av VA Syd vid årsskiftet.

I avtalet ingår att Eslöv säljer vatten- och avloppsanläggningar till VA Syd. Anläggningarna har ett bokfört värde på cirka 140 miljoner kronor.

När kommunstyrelsen behandlade förslaget till samverkansavtal yrkade folkpartiet återremiss och centerpartiet avslag.

Begäran om återremiss avslogs med åtta röster mot fem. Därefter tillstyrkte kommunstyrelsen avtalsförslaget med åtta röster mot fem.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-06-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se