Startsidan

Om- och tillbyggnad av Toftabo i Väggarp

Servicenämnden vill ha igångsättningstillstånd för en stor om- och tillbyggnad av Toftabo förskola i Väggarp.
Toftabo förskola består idag av en äldre byggnad, sin innan den blev förskola var prästgård, och en äldre modulbyggnad, som köptes in i början av 90-talet.

Den äldre byggnaden är i stort behov av renovering och ombyggnad för att fungera som en modern förskola.

Paviljongen är i så dåligt skick att den ska rivas. Det är bland annat akuta problem med fukt i paviljongen.

I förslaget ingår ombyggnad och upprustning av befintliga lokaler samt en större tillbyggnad med bland annat lekrum och kök.

I satsningen ingår också helt ny ventilationsanläggning samt att oljeeldningen byts ut mot en pelletsanläggning.

Kostnaden för satsningen beräknas till 9,7 miljoner kronor. Servicenämnden vill att budgeten höjs med 1,5 miljoner samt att igångsättningstillstånd ges.

Senast ändrad:
2011-03-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se