Startsidan

Ombyggnad kan orsaka köbildning

Ombyggnaden av E22 genom mellanskåne kan orsaka köbildning i sommartrafiken. Nu har också busshållplatsen och samåkningsparkeringen i Rolsberga stängts av på grund av arbetet vid trafikplats Rolsberga.
Trafikverket är nu i full gång med att bygga ut E22 mellan Hurva och Rolsberga till motorväg. Genom att bygga om E22 till motorväg ökar framkomligheten och vägen blir säkrare. I dag är E22 mellan Hurva och Rolsberga mötesfri landsväg.

Innebära störningar
Förutom sträckan Hurva-Rolsberga pågår också ombyggnadsarbete av E22 på sträckan Hörby Norra—Linderöd. Arbetet kan innebära störningar i trafiken och en förlängning av restiden för alla resande. Motorvägsutbyggnaden ska vara klar december 2012.

Avstängd hela tiden
I början av maj stängdes också Väg 1290 som leder trafiken in i Hurva avstängd. Trafiken  hänvisas nu till trafikplats Hurva. Vägen kommer att vara avstängd under hela tiden som ombyggnadsarbetet av E22 håller på, till december 2012.

Så bygger Trafikverket den nya vägen mellan Hurva och Rolsberga:

  • Vägen byggs om längs med befintlig sträckning.
  • I Rolsberga breddas vägen och trafikplatsen byggs om.
  • Alla utfarter stängs och i stället byggs 3 km nya sidovägar.
  • Nya busshållplatser vid Rolsberga och Hurva Fälad.
  • Nya magasin byggs för att leda bort vatten från vägen.
  • 8 st nya broar på sträckan Hurva—Rolsberga.
  • Bullerskydd.
  • Rivning av byggnader är klart.
  • Marken saneras vid macken, klart. Nu saneras vägen under E22.
  • Brååns biflöde leds om via en ny trumma.

Beräknad kostnad för hela sträckan är 260 miljoner kronor. Antal fordon per dygn på sträckan är uppmätt till cirka 16 600.

Senast ändrad:
2011-07-14

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se