Startsidan

Ombyggnader i skola och idrottshall

Biutrymmen i Flyinge sporthall blir slöjdsal och slöjdsalen i Flyingeskolan blir klassrum. Det föreslår barn- och familjenämnden.
Anledningen till de planerade ombyggnaderna är att antalet barn i Flyinge ökar. I höst börjar cirka 35 elever i förskoleklass och de måste delas upp i två grupper.

Men i nuvarande lokaler finns inte utrymme för ytterligare en klass. Därför föreslås en ombyggnad i skolan och en i sporthallen.

I sporthallen kan outnyttjade biutrymmen byggas om till slöjdsal. Därefter kan slöjdsalen i skolan byggas om till klassrum/fritidslokal.

Kostnaden för ombyggnaderna beräknas till 2,7 miljoner kronor. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-08-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se