Startsidan

Ökad tillgänglighet vid hållplatser

Nära två tredjedelar av stadsbussarnas hållplatser är ombyggda, så att synskadade och rörelsehindrade kan åka buss.
Det framgår av en redovisning från Miljö och Samhällsbyggnad till Kommunala pensionärsrådet i Eslöv.

Rådet anser att minimikravet bör vara tillgänglighet, skydd mot väder och vind samt sittmöjligheter på alla busshållplatser, framför allt de vid serviceinrättningar.

Miljö och Samhällsbyggnad svarar att budgeten begränsar möjligheterna till en sådan standardhöjning. Väderskydd kostar 50 000-70 000 kronor.

Till det kommer arbetskostnad för grävningar och anslutning av belysning. Dessutom ökar driftskostnaderna.

Det finns praktiska och ekonomiska skäl till att en del hållplatser vid serviceinrättningar inte har väderskydd och är tillgänglighetsanpassade.

Specialisthusets hållplatser har inte anpassats. Anledningen är att trottoarerna är smala och att det krävs en dyrare ombyggnad av gatan.

Karidals hållplatser har inte anpassats. Anledningen är planerna på en vägport under järnvägen. Då måste hållplatserna flyttas.

Hållplatsen Östergatan har inte tillgänglighetsanpassats. Även här krävs en ombyggnad av gatan för att få plats.

Vid Tåbelund är en hållplats ombyggd och planer finns att bygga om den andra i år. Vid Trollsjögården och Kärråkra är hållplatserna tillgänglighetsanpassade.

Senast ändrad:
2011-10-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se