Startsidan

Ökad lärartäthet i Eslövs grundskolor

Lärartätheten vid grundskolorna i Eslövs kommun ökade under förra året. Skolorna hade 8,54 lärare per hundra elever.
Eslövs kommun genomförde för några år sedan en storsatsning på fler lärare i grundskolan. Målsättningen då var att nå riksgenomsnittet 8,4 lärare per hundra elever.

2009 var satsningen slutförd och Eslövs skolor hade nått målet. Men ökningen av antalet lärare fortsatte under förra året.

Trots ökningen av antalet lärare försämrades resultaten för eleverna i årskurs nio. Andelen elever som uppnådde målen var 74 procent mot 75 procent året före.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program var 83,4 procent. Ett år tidigare var det 85,9 procent.

- Vi har även ökat kompetensutvecklingen för lärare och har lagt en grund för en positiv utveckling, säger barn- och familjenämndens ordförande Lena Emilsson.

Senast ändrad:
2011-02-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se