Startsidan

Ökad insyn i kommunens verksamhet

Eslövsborna får ökad insyn i den kommunala verksamheten. Nu går det att ta del av alla offentliga handlingar via kommunens webbdiarium.
Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet är att registrera handlingarna i en dagbok, ett diarium.

Alla brev och handlingar som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla. Det gäller även e-post om kommunala ärenden.

Eslövs kommun har under våren byggt upp ett webbdiarium, som är en kopia av kommunens diarium. Alla offentliga handlingar är därmed tillgängliga på webben.

De handlingar som allmänheten inte kan ta del av är de som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn i vissa fall och känsliga personuppgifter.

En del ärenden registreras i andra system och är inte tillgängliga via webbdiariet. Det är ärenden om miljö, bygglov, bostadsanpassningsbidrag och socialtjänst.

Eslövs kommuns webbdiarium finns på www.eslov.se under flikarna Politik och Påverka, Ärenden och Handlingar. Där finns instruktioner för sökning.

Webbdiariet uppdateras alla vardagar klockan 13.00

Senast ändrad:
2011-06-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se