Startsidan

Ny verksamhetschef för Kärråkra

Vårdcentralerna Kärråkra och Tåbelund i Eslöv får gemensam chef och ledningsorganisation. Det föreslår Primärvården Skåne.
Vårdcentralen Kärråkra saknar sedan en tid tillbaka ordinarie verksamhetschef. Det förslag som Primärvården Skåne tagit fram innebär att Tåbelunds chef Sofia Ljung även blir chef för Kärråkra.

I förslaget ingår att den offentliga primärvården i Eslöv får en gemensam ledningsorganisation. Målsättningen är att bättre kunna möta den ökande konkurrensen och utveckla samverkan.

I den gemensamma ledningsorganisationen ska ingå en verksamhetschef, enhetschefer och medicinsk rådgivare. Närmast blir det förhandlingar med de fackliga organisationerna om förslaget.

— Vi vill vara flexibla och anpassa vår verksamhet efter de förutsättningar som finns, förklarar närsjukvårdschef Ingrid Bergman. En gemensam ledningsorganisation ökar möjligheterna att ta del av varandras erfarenheter och stödjer utvecklingen av samverkan.

Vårdscentralerna Tåbelund och Kärråkra kommer även i fortsättningen att vara två ackrediterade enheter.

Senast ändrad:
2011-05-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se